Vergoedingen

Vergoedingen via de werkgeverWerkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om binnen hun verzuimbeleid aandacht te besteden aan psychosociale arbeidsbelasting. Dit betekent dat de werkgever zich moet inspannen om werkdruk bij medewerkers te voorkomen of te beperken. In de praktijk betekent dit, dat er bij HR diverse budgets beschikbaar zijn om een coachtraject, een individuele training of groepstraining mindfulness te vergoeden aan de medewerker, die chronische stressklachten heeft of burn-out is. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een preventiebudget, een ziekteverzuimbudget, een budget duurzame inzetbaarheid of een jaarlijks budget voor persoonlijke ontwikkeling en nascholing, die je naar eigen wens kunt invullen. Vraag hiernaar bij een medewerker van HR of sla jouw CAO erop naFocus Mindset Coaching Holisme 2
Overige vergoedingenVia arbodiensten

Werkgevers maken gebruik van arbodiensten om werk gerelateerd ziekteverzuim te behandelen en tegen te gaan. Neem contact op met jouw bedrijfsarts of brancheorganisatie om jouw stressklachten te bespreken en eventuele vergoedingsmogelijkheden voor een coachtraject of MBSR-training na te gaan.

Via UWV

Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een coachtraject of mindfulnesstraining kan betalen. Hierbij is van belang om goed te motiveren hoe een coachtraject of MBSR-training kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan of aan het goed blijven functioneren in een baan. Heb je meer informatie nodig? Neem dan even contact met mij op. 

Via de gemeente: PGB / WMO 

Studenten kunnen via studiefondsen of een Persoons Gebonden Budget van de gemeente kijken of een coachtraject of MBSR-training wordt vergoed. Ook het ondersteunen van (jonge) mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt. Wellicht kan je een beroep doen op WMO-gelden.Klik op de knop om onze podcast op Spotify te beluisteren.

Wil jij als leidinggevende een team dat in zijn kracht staat?